När något är färdigt

Ibland
När tomheten är total
Finner sorgen ändå rum

Ibland
När en pjäs är slut
Finns inga applåder kvar

Ibland
När gårdagen är just det
Vill man vända tillbaks

Ibland
Landar ett hopplöst försök
Där det hör hemma

Ibland
Är de sorgsna orden
Viskade med kärlek

Ibland
Är de sista orden
Tragiska bevis

I dag är en iblanddag
Ett avsked
Som gör mig rikare