Augustigryning

Jag sitter på min pojkcykel
I augustirymden
De svarta hålen från förr
Är överspacklade
Av stjärnströssel

I en kaffesvart del av rymden
Bor en stjärna
Med standardmjölkvit aura

En gång var stjärnan blå
Den är vacker
Ett ord
Som är större än en galax

Och jag trampar på
Utan stödhjul
I mina backspeglar
Skymtar framtiden

Jag ser en augustigryning
Finns det något ljusare?

Redan som ett nyfött barn
Är augusti klokare än juli
Sommarens kloka gumma
Varm
Helt fri från stress

Augusti är sommar
Som den ska vara
Det är bara uppsagda getingar som jävlas

Jag trampar på
Så snabbt jag kan
Bromssladdar stolt
I augustigryningen

Det är tyst
Endast jag och tandborsten är vakna

Svaret är nej
Det finns inget ljusare
Än en augustigryning

Jag är.