Porslinstallrikar

Vi var vänner förr
Drack öl
Och cyklade vält i buskar

Sen
Frånvaro
Nu
Frånochmednuvaro
Vänner
Ölkamrater igen

Vi pratade om de små
Som skrek att de var jättar
För att inte kvävas
I sin lilla skygglappsvärld

Vänner från mörkret
Som aldrig tog sig upp
Som idag är karikatyrer
Stelnade målningar
Porslinstallrikar

Sorgsna pastischer
Målade av klåpare
Porslinstallrikar

Skuggvandrare
Uppbyggda av
Tjugofemörespsykologer

Porslinstallrikar
Krackelerade
Nötta
Bortglömda

År utan jag
Människor utan själ
Porslinstallrikar
Utan liv