Lång dag. Kort brev.

Just nu är det mycket. Så, det här blir bara en kort reflektion.

Att vandra i den nakna allén längs Heden, utmed Södra vägen, och lyssna till hundratals kajors tjattrande samtidigt som en blygt rosaröd reva på den mörka himlen avslöjar att det snart är ljust ute – det är helt enkelt underbart.

God natt.